Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied

U bezoekt een website van Brouwerij De Plukker, gevestigd te Elverdingseweg 16, 8970 Poperinge (België) en ingeschreven onder nummer 0829 386 523.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Inhoud

Brouwerij De Plukker brengt u via deze website op de hoogte van onze organisatie en de producten en diensten die we aanbieden.

Brouwerij De Plukker behoudt zich het recht voor om deze website en de inhoud ervan te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

 

We hebben veel zorg besteed aan de inhoud van deze website. Brouwerij De Plukker garandeert echter niet dat de informatie nauwkeurig, betrouwbaar en actueel is of geschikt voor enig doeleinde.

 

Deze website kan links naar externe websites bevatten. Wanneer u op deze links klikt, verlaat u onze website. Hoewel Brouwerij De Plukker zelf de link kan hebben aangemaakt of toegestaan, betekent dit niet dat Brouwerij De Plukker de inhoud van de externe websites goedkeurt of de derde ondersteunt. Brouwerij De Plukker heeft geen zeggenschap over de inhoud van de gekoppelde websites en draagt er geen verantwoordelijkheid voor. Brouwerij De Plukker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor externe websites, hun inhoud of functies.

 

Intellectuele eigendom

De website en de onderdelen ervan (tekst, logo's, merken, handelsnamen, lay-out, afbeeldingen, foto's, video's, illustraties en andere onderdelen die op de website staan) worden beschermd door intellectuele-eigendomsrechten. Brouwerij De Plukker verbiedt u om op eender welke manier enige van deze onderdelen, gedeeltelijk of in een gewijzigde vorm, te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, bekend te maken, te verwijderen, aan te passen enz. zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Brouwerij De Plukker.

 

Gegevensprivacy

Raadpleeg onze privacyverklaring

 

Aansprakelijkheid

Brouwerij De Plukker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website (bv. computervirussen, beschadigde bestanden, verlies van programma's of andere gegevens, indirecte schade, gederfde winst enz.). Brouwerij De Plukker kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor eender welke dienstonderbrekingen of voor enige schade die voortvloeit uit deze onderbrekingen.

 

Toepasselijk recht

Deze website is onderhevig aan het Belgische recht, zonder rekening te houden met bepalingen inzake wetsconflicten. Alle geschillen met betrekking tot deze website vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Ieper.

 

Prijzen

Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen in Euro inclusief btw, exclusief verzendkosten.

Brouwerij De Plukker heeft het recht om haar prijzen op elk moment te wijzigen en eventuele weergavefouten te corrigeren.

 

Bestelling

De koper verklaart de minimum leeftijd te hebben om alcoholische dranken te kopen zoals toepasbaar in land van bestemming.

Iedere bestelling betekent een aanvaarding van onze verkoopsvoorwaarden.

 

Beschikbaarheid

We doen al het mogelijke om de nauwkeurigheid van de voorraden op de site te garanderen. Alle aanbiedingen op de site worden echter gedaan "Onder voorbehoud van stock".

Bij een eventueel voorraadtekort zullen we u een alternatief voorstellen of heeft u het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.

 

Verzending

Voor levering van pakketten besteld via de webshop ontvangt de koper een track and trace link. De koper verbindt er zich toe een correct afleveradres aan te leveren waarop levering correct kan gebeuren. Een levering wordt 2 maal aangeboden.

Bij het niet veilig kunnen afleveren van de goederen door de koerier op de via track and trace aangeleverde momenten zijn alle bijkomende leverkosten voor extra aanbieding voor de koper.

 

Leveringstermijn

Vertraging in de levering geeft na bestelling geen recht op schadevergoeding, verbreken van de overeenkomst of weigering van de bestelling.

 

Klachten

Al onze bieren worden in speciale heavy duty dozen verstuurd. Mocht u ondanks onze goede zorgen toch gebroken flessen opmerken of als het geleverde product niet overeenkomt met de bestelling, neem dan binnen 24 uur contact met ons op via e-mail op brouwerij@plukker.be.

In geval van breuk, gelieve foto's van de transportdoos en de gebroken flessen door te mailen. Uw klacht wordt onmiddellijk verwerkt.

 

Annulatie

U kunt uw bestelling steeds wijzigen of annuleren binnen 14 dagen na registratie, zonder opgave van redenen.

Het recht om de aankoop te annuleren is niet mogelijk wanneer het product en het verpakkingsmateriaal niet meer origineel, onbeschadigd en ongebruikt zijn.

 

De goederen moeten onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in de originele verpakking) uiterlijk 14 dagen na levering worden geretourneerd. De verzendingsdatum is de controledatum. De koper betaalt de verzendkosten van de geretourneerde goederen.