Wat maakt bier bio?

Over bio wordt veel onzin verkondigd. Al zou het puur marketing zijn, bijvoorbeeld. Dat is niet waar. Bio is een beschermde term. Om het label bio te mogen dragen, moet een product gemaakt zijn volgens een Europees lastenboek. Dat lastenboek bepaalt onder meer dat biologische landbouwers geen chemisch-synthetische gewasbeschermingsmiddelen mogen gebruiken, en dat in verwerkte bioproducten geen synthetische smaakstoffen of bewaarmiddelen gebruikt mogen worden. Meer info over de principes van bio vind je op de website biomijnnatuur.be.  

Een andere misvatting is dat bioboeren en -producenten daar massaal mee foefelen. Maar het risico op fraude wordt aanzienlijk ingeperkt door de strenge biocontroles. Want de naleving van het bio-lastenboek wordt gecontroleerd door onafhankelijke instanties. Eén keer per jaar aangekondigd en om de drie jaar minstens een keer onaangekondigd.

Tijdens die controles wordt niet alleen de boekhouding gecontroleerd, maar worden ook product- en bodemstalen genomen en wordt het plant- en zaaigoed gecontroleerd. Zijn de aangekochte grondstoffen wel bio-gecertificeerd? Bevat de bodem of het product geen sporen van verboden bestrijdingsmiddelen? En voldoen de stallen (in het geval van veehouderij) wel aan de oplegde dierenwelzijnsnormen? Deze controles gebeuren niet alleen bij de boer, maar ook bij de verwerker, in de winkel en in het restaurant. Meer info over die controles vind je eveneens op biomijnnatuur.be

Concreet voor bier betekent bio dit:

 

Deze tekst werd overgenomen van de website www.veldverkenners.be

 

Gecrtificeerde bio producten dragen het Europese bio label:

biologo