Wat maakt bier bio?

Over bio wordt veel onzin verkondigd. Al zou het puur marketing zijn, bijvoorbeeld. Dat is niet waar. Bio is een beschermde term. Om het label bio te mogen dragen, moet een product gemaakt zijn volgens een Europees lastenboek. Dat lastenboek bepaalt onder meer dat biologische landbouwers geen chemisch-synthetische gewasbeschermingsmiddelen mogen gebruiken, en dat in verwerkte bioproducten geen synthetische smaakstoffen of bewaarmiddelen gebruikt mogen worden. Meer info over de principes van bio vind je op de website biomijnnatuur.be.  

Een andere misvatting is dat bioboeren en -producenten daar massaal mee foefelen. Maar het risico op fraude wordt aanzienlijk ingeperkt door de strenge biocontroles. Want de naleving van het bio-lastenboek wordt gecontroleerd door onafhankelijke instanties. Eén keer per jaar aangekondigd en om de drie jaar minstens een keer onaangekondigd.

Tijdens die controles wordt niet alleen de boekhouding gecontroleerd, maar worden ook product- en bodemstalen genomen en wordt het plant- en zaaigoed gecontroleerd. Zijn de aangekochte grondstoffen wel bio-gecertificeerd? Bevat de bodem of het product geen sporen van verboden bestrijdingsmiddelen? En voldoen de stallen (in het geval van veehouderij) wel aan de oplegde dierenwelzijnsnormen? Deze controles gebeuren niet alleen bij de boer, maar ook bij de verwerker, in de winkel en in het restaurant. Meer info over die controles vind je eveneens op biomijnnatuur.be

Concreet voor bier betekent bio dit:

  • Minstens 95 procent van de ingrediënten is bio. Dat wil zeggen dat de hop, het graan, de eventuele kruiden en het fruit dat gebruikt wordt bij het brouwproces geteeld werd zonder chemisch-synthetische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest. Biohop en -gerst wordt in België slechts op kleine schaal geteeld. Het meeste wordt geïmporteerd.
     
  • De andere ingrediënten zijn niet bio, omdat het niet voorhanden is. Het gaat over gist en water. Brouwers gebruiken vaak verschillende specifieke en eigen giststammen, waardoor het een onbegonnen werk is om ze allemaal te laten certificeren. Biogist bestaat dus niet. En water kan niet bio zijn, want het is geen landbouwingrediënt. Biobier wordt meestal gebrouwen met water uit de kraan en soms met water uit de eigen waterput of -bron.
     
  • Bij het brouwen mag slechts een beperkt aantal toegelaten additieven en hulpstoffen worden gebruikt. Zo zijn synthetische smaak- en kleurstoffen, chemische hulpstoffen (bijvoorbeeld klaringsmiddelen, schuimbevorderaars) en bewaarmiddelen verboden. Verder loopt het brouwproces zo goed als op dezelfde wijze.

 

Deze tekst werd overgenomen van de website www.veldverkenners.be

 

Gecrtificeerde bio producten dragen het Europese bio label:

biologo