Dan toch geen stadsbrouwerij

In oktober 2021 hebben we aangekondigd een volwaardige stadsbrouwerij te worden. Hierbij zou onze productie verhuizen naar een nieuw gebouw op de industriezone aan de achterkant van het station van Poperinge. Door de investering in een nieuwe brouwzaal zouden we daar de brouwcapaciteit kunnen opdrijven.

In diezelfde maand haalden we met de brouwerij ook de concessie binnen voor de inrichting van een brouwerij op de hopmuseumsite waar we in het klein zouden brouwen voor verbruik ter plaatse. Afhankelijk van de nodige vergunningsaanvragen en verder overleg met de afdeling Onroerend Erfgoed zouden de aanpassingswerken kunnen starten in 2023. De bedoeling was om eind 2023 of uiterlijk begin 2024 de kleine brouwerij in het hopmuseum te openen.

Maar eerder dit jaar is de verhuis van de productie naar het nieuwe gebouw door omstandigheden niet doorgegaan. Daardoor zitten we nog steeds in ons gebouw langs de Elverdingseweg waar we niet efficiënt kunnen werken en uitbreiding van de capaciteit niet mogelijk is. Die uitbreiding van de capaciteit is nodig voor het verder bestaan van de brouwerij in de huidige vorm.

We zijn al een hele tijd bezig met te onderzoeken hoe we dit op deze locatie wel kunnen doen maar lopen steeds vast op onhaalbare investeringen en beperkingen qua vergunning omdat dit in landbouwzone gelegen is.

Dit alles heeft geleid tot onze beslissing om niet door te zetten met het stadsbrouwerij project. Concreet betekent dit dat de kleine brouwerij in het Hopmuseum er niet zal komen en dat De Plukker op het hopbedrijf van Joris Cambie blijft langs de Elverdingseweg.

Doordat we binnenkort – zoals contractueel mogelijk is – de concessieovereenkomst voor de implementatie van de kleine brouwerij in het Hopmuseum zullen verbreken, heeft ook de verdere uitbating van de Plukker Pub geen zin meer. Deze uitbating gebeurde immers in afwachting van de indiensttreding van de stadsbrouwerij. Bedoeling is via onderling overleg met de stad op korte termijn een einde te maken aan de uitbating.


Wat nu met De Plukker?

Doordat het stadsbrouwerij project niet doorgaat is een reorganisatie nodig en hebben Kris, mede-oprichter en brouwer, en zijn vrouw Shirley, die de Plukker Pub uitbaat, beslist om niet langer werkzaam te blijven bij De Plukker. Joris Cambie zal de brouwerij op zijn hopbedrijf in afgeslankte vorm blijven uitbaten waarbij de productie voorlopig zal worden uitbesteed zodat onze bieren beschikbaar blijven.

We wensen iedereen te bedanken die in het afgelopen half jaar een bezoekje bracht aan de Plukker Pub om er te genieten van een streekbier en de gezellige binnenkoer met zicht op het Hopmuseum. Na nieuwjaar zal je opnieuw in ons gebouw langs de Elverdingseweg terecht kunnen voor directe verkoop. Dit op zaterdagnamiddag van 14u tot 17u zoals voorheen het geval was.